powered by www.confbay.com

Please Contact

Email: perkem_16@ukm.edu.my

Phone: 03-89213401 / 03-89215360

Fax: 03-89251821

Address:

Sekretariat PERKEM 16, 2023
Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari (SID)
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan