powered by www.confbay.com

PATRON 1

Prof. Dato’ Dr. Md. Amin bin Md. Taff

Vice Cancellor

UPSI


PATRON 2

Prof. Dr. Abdul Rahim bin Razalli

Deputy Vice Cancellor (Academics & International)

UPSI


ADVISORS

Assoc. Prof. Dr. Mohd Faizal Nizam Lee bin Abdullah

Dean

Faculty of Science and Mathematics


Assoc. Prof. Dr. Rohaidah binti Masri

Deputy Dean (Research and Innovation)

Faculty of Science and Mathematics


Assoc. Prof. Dr. Som Cit a/p Si Nang

Deputy Dean (Academics and International)

Faculty of Science and Mathematics


Dr. Mohd Ikhwan Hadi bin Yaacob

Deputy Dean (Student Affairs and Alumni)

Faculty of Science and Mathematics


Dr. Fatimah Azzahra binti Ahmad Rashid

Deputy Dean (Industrial Networking and Commercialization)

Faculty of Science and Mathematics


CHAIRPERSON

Assoc. Prof. Dr. Nor Azah binti Samot@Samat


DEPUTY CHAIRPERSONS

Dr. Noor Wahida binti Md. Junus

Head, Department of Mathematics

Faculty of Science and Mathematics


Dr. Noraine binti Salleh Hudin

Head, Department of Biology

Faculty of Science and Mathematics


Dr. Mohamad Syahrizal bin Ahmad

Head, Department of Chemistry

Faculty of Science and Mathematics


Dr. Mohd Faudzi bin Umar

Head, Department of Physics

Faculty of Science and Mathematics


SECRETARY 1

Dr. Muhammad Solleh bin Asmadi


SECRETARY 2

Dr. Norsida binti Hasan


TREASURER 1

Mrs. Noorazrin binti Abdul Rajak


TREASURER 2

Dr. Sabarina binti Shafie


INTERNATIONAL COLLABORATION AND WORKSHOP COMMITTEE

Assoc. Prof. Dr. Mazlini binti Adnan (Head)

Assoc. Prof. Dr. Annie a/p Gorgey

Dr. Riswan Efendi

Dr. Muhd Ibrahim bin Muhamad Damanhuri

Ts. Dr. Suzita binti Ramli

Dr. Nur Izwani binti Mohd Shapri


PROGRAM, INVITATION AND PROTOCOL COMMITTEE

Assoc. Prof. Dr. Nor Zila binti Abd Hamid (Head)

Assoc. Prof. Ts. Dr. Nurul Bahiyah binti Abd Wahid

Dr. Nurul Syafiqah Yap binti Abdullah

Dr. Nurulsaidah binti Abdul Rahim

Mr. Anuar Azizi bin Anuar Basha

Mr. Iskandar Zulkarnain bin Mohamed Ridzuan


PUBLICATION COMMITTEE

Ts. Dr. Shazlyn Milleana binti Shaharudin (Head)

Dr. Nor Afzalina binti Azmee

Dr. Nurihan binti Nasir

Dr. Nurul Akmal binti Mohamed

Assoc. Prof. ChM. Dr. Wan Nuzul Hakimi bin W Salleh

Dr. Adibah binti Abu Bakar

Dr. Anis Diyana binti Halim

Dr. Anis Nazihah binti Mat Daud

Mr. Nurul Kashfi bin Subri


PUBLICITY COMMITTEE

Dr. Nurul Huda binti Mohamed (Head)

Dr. Norhayati binti Ahmat

Dr. Foo Chuan Hui

ChM. Dr. Aisyah binti Mohamad Sharif

Ts. Dr. Mohd Norzaidi bin Mat Nawi

Dr. Azi Azeyanty binti Jamaludin

Assoc. Prof. Ts. Dr. Shahrul Kadri bin Ayop

Mr. Redzuan Shah bin Datu Sahadun


REGISTRATION AND CERTIFICATE COMMITTEE

Dr. Nurul Hila binti Zainuddin (Head)

Mr. Abdul Halim bin Amat@Kamaruddin

Dr. Fauzi bin Mohamed Yusof

Dr. Siti Nur Akmar binti Mohd Yazid


PROGRAM BOOK COMMITTEE

Dr. Nor Hafizah binti Md Husin (Head)

Dr. Nur Hamiza binti Adenan

ChM. Dr. Maizatul Najwa binti Jajuli

ChM. Dr. Sharifah Norain binti Mohd Sharif

Dr. Muhammad Hakimi bin Mohd Kassim


FOOD AND SAFETY COMMITTEE

Assoc. Prof. Dr. Raja Noor Farah Azura binti Raja Maamor Shah (Head)

Dr. Raja Lailatul Zuraida binti Raja Maamor Shah

Mrs. Siti Khairatul Azwa binti Mohd Farok

Assoc. Prof. Dr. Saripah Salbiah binti Syed Abdul Azziz

Dr. Suzaliza binti Mustafar

Mr. Norazhman bin Rasid


SPONSORSHIP AND EXHIBITION COMMITTEE

Dr. Murugan a/l Rajoo (Head)

Prof. Dr. Zulkifley bin Mohamed

Dr. Nor Azian Aini binti Mat

Dr. Afiq bin Radzwan


TECHNICAL AND MEDIA COMMITTEE

Mr. Ibrahim bin Saidin (Head)

Dr. Norazman bin Arbin

Dr. Syazwan bin Saidin

Mr. Muhammad Ulil Amri Humaizi bin Zainal Alam

Mr. Bisyr Asfar bin Ahmad Bakhtiar

Mr. Muhammad Yusri bin Noordin

Mr. Mohd Zurin bin Mahmood


DOCUMENTATION AND JUDGING COMMITTEE

Dr. Rawdah Adawiyah binti Tarmizi (Head)

Dr. Nor Suriya binti Abd Karim

Dr. Zamzana binti Zamzamir@Zamzamin

Dr. Fainida binti Rahmat

ChM. Dr. Wan Haslinda binti Wan Ahmad


JK Kolaborasi Antarabangsa dan Bengkel

:

:

:

:

:

:

Prof. Madya Dr. Mazlini binti Adnan (K)

Prof. Madya Dr. Annie a/p Gorgey

Dr. Riswan Efendi

Dr. Muhammad bin Ibrahim

Ts. Dr. Suzita binti Ramli

Dr. Nur Izwani binti Mohd Shapri

 

JK Program, Jemputan dan Protokol

:

:

:

:

:

:

Prof. Madya Dr. Nor Zila binti Abd Hamid (K)

Prof. Madya Ts. Dr. Nurul Bahiyah binti Abd Wahid

Dr. Nurul Syafiqah Yap binti Abdullah

Dr. Nurulsaidah binti Abdul Rahim

En. Anuar Azizi bin Anuar Basha

En. Iskandar Zulkarnain bin Mohamed Ridzuan – Bahagian Komunikasi Korporat

 

JK Penerbitan

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ts. Dr. Shazlyn Milleana binti Shaharudin (K)

Dr. Afzalina binti Azmee

Dr. Nurihan binti Nasir

Dr. Nurul Akmal binti Mohamed

Prof. Madya ChM. Dr. Wan Nuzul Hakimi bin Wan Salleh

Dr. Adibah binti Abu Bakar

Dr. Anis Diyana binti Halim

Dr. Anis Nazihah binti Mat Daud

Tn. Nurul Kashfi bin Subri – Perpustakaan Tuanku Bainun

JK Publisiti

:

:

:

:

:

:

:

Dr. Nurul Huda binti Mohamed (K)

Dr. Norhayati binti Ahmat

Dr. Foo Chuan Hui

ChM. Dr. Aisyah binti Mohamad Sharif

Ts. Dr. Mohd Norzaidi bin Mat Nawi

Dr. Azi Azeyanty binti Jamaludin

En. Redzuan Shah binti Datu Sahadun – Bahagian Komunikasi Korporat

 

JK Pendaftaran dan Sijil

 

 

 

:

:

:

:

Dr. Nurul Hila binti Zainudin (K)

En. Abdul Halim bin Amat@Kamaruddin

Dr. Fauzi bin Mohamed Yusof

Dr. Siti Nur Akmar binti Mohd Yazid

 

JK Buku Program

:

:

:

:

:

Dr. Nor Hafizah binti Md Husin (K)

Dr. Nur Hamiza binti Adenan

ChM. Dr. Maizatul Najwa binti Jajuli

ChM. Dr. Sharifah Norain binti Mohd Sharif

Dr. Muhammad Hakimi bin Mohd Kassim

 

 

JK Makanan dan Keselamatan

:

:

:

:

:

:

Prof. Madya Dr. Raja Noor Farah Azura binti Raja Maamor Shah (K)

Dr. Raja Lailatul Zuraida binti Raja Maamor Shah

Pn. Siti Khairatul Azwa binti Mohd Farok

Prof. Madya Dr. Saripah Salbiah binti Syed Abdul Azziz

Dr. Suzaliza binti Mustafar

En Norazhman bin Rasid

 

JK Penajaan dan Pameran

:

:

:

:

Dr. Murugan a/l Rajoo (K)

Prof. Dr. Zulkifley bin Mohamed

Dr. Nor Azian Aini binti Mat

Dr. Afiq bin Radzwan

 

JK Teknikal dan Media

:

:

:

:

:

:

:

En. Ibrahim bin Saidin (K)

Dr. Norazman bin Arbin

Dr. Syazwan bin Saidin

En. Muhammad Ulil Amri Humaizi bin Zainal Alam

En. Bisyr Asfar bin Ahmad Bakhtiar

En. Muhammad Yusri bin Noordin

En. Mohd Zurin bin Mahmood

 

JK Dokumentasi dan Penjurian

:

:

:

:

:

Dr. Rawdah Adawiyah binti Tarmizi (K)

Dr. Nor Suriya binti Abd Karim

Dr. Zamzana binti Zamzamir@Zamzamin

Dr. Fainida binti Rahmat

ChM. Dr. Wan Hasminda binti Wan Ahmad