powered by www.confbay.com

Programmes

Parallel Session

11 NOVEMBER 2019 (MONDAY)

LIAN HUA HALL

9.00 AM – 10.30 AM

Sub Theme: Halal Industry and Services

NO

PRESENTER

TITLE

1

Mustafa ‘Afifi bin Abdul Halim

Hak Pengguna Produk  Halal  dalam Perspektif Undang-Undang

2

Siti Hawa Radin Eksan

Halal Edu-Tourism: Avacation to Learn

3

Suraiya Osman

Adapting the Principle of Sadd Al-Zari’ah by the Government in the Regulation of Product and Service Labelling

4

Mohd Hafiz Safiai

Jabatan Mufti Negeri dan Peranannya dalam Penjanaan Ekonomi Menerusi Sektor Pelancongan Berasaskan Astronomi

5

Rifa Alfariz

IQD-Ummah.go.id: The Platform Which Provides Means of Education, Socialization and Literacy Source to Improve the Human Resource Quality of Indonesian Sharia Sectors

6

Sahilah Abd. Mutalib

Halalan Toyyiban Diet

7

Muhammad Hisyam bin Mohamad

Kepenggunaan Halal Dalam Ekosistem Halal: Konsep Dan Kepentingan


11 NOVEMBER 2019 (MONDAY)

JASMINE HALL

9.00 AM – 10.30 AM

Sub Theme : Contemporary Islamic Finance & Fiqh and Usul Fiqh


NO

PRESENTER

TITLE

1

Abderrahmane Hibaoui

حق الاستمتاع بين الزوجين مشروعيته والآثار المترتبة عليه

2

Wan Mohd Al Faizee Wan Ab Rahaman

Pengurusan Portfolio Pembangunan Aset Wakaf: Keterdedahan Risiko dan Pengurusannya

3

Nik Zati Hulwani Nik Idris

Islamic Hedging for Risk Management in Malaysian IFIs: Do Islamic Derivatives Fits the Role?

4

Mohamad Muhaimin bin Mohamad

Cabaran Amil Mendepan Kutipan dan Agihan Zakat di Revolusi Perindustrian 4.0: Kajian di Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK)

5

Syed Muhammad Adib Termizi bin Ahmad Al Jafari

Kaedah Pelaksanaan Sujud Bagi Yang Tidak Mampu Melakukannya bersebab Sakit Menurut Empat Mazhab Fikh

6

Abdul Helim

The Reflection of Using Maqasid Syar’iah as Determination of Law Method

7

Mohd Fadzil bin Jamal

Kedudukan Al-Maslahah Sebagai Sumber Dalam Pendidikan Islam  

11 NOVEMBER 2019 (MONDAY)

LIAN HUA HALL

2.30 PM – 4.30 PM

Sub Theme : Philanthropy Economics & Islamic Banking and Takaful

NO

PRESENTER

TITLE

1

Ardiansyah Rakhmadi

Measuring Shariah Compliance Model: An Evidence from Islamic Bank in Indonesia

2

Nurul Ilyana Muhd Adnan

Kelestarian Perakaunan Zakat Di Malaysia

3

Abdelrahman Saeed Rayhan


آفاق التحكيم في منازعات المؤسسات المالية الاسلامية في فلسطين

4

Nabilah bt Mat Nor

The Practice of Reporting Shariah Non-Compliance Incomes in the Annual Financial Report of Islamic Commercial Banks in Malaysia

5

Mastura Mohd Shafie

Commodity Murabahah Deposit in Islamic Banking Practice: An Easy Way Out

6

Sharullizuannizam Salehuddin

The Concept, Structure and Epistemological Development: Musharakah Tijariah Cross-Border Financing

7

Ahmad Azam bin Sulaiman

Aplikasi Sijil Hutang Islam Boleh Niaga (NIDC) dalam Sektor Perbankan  Islam di Malaysia

8

Faizah binti Sahbudin

TBEm4U Bagi Takaful Basic Examination (TBE)

9

Maskiah binti Masrom

Kais Pagi Makan Pagi, Kais Petang Makan Petang: Sosioekonomi Orang Asli Kanaq Di Kg. Sg. Selangi, Kota Tinggi


11 NOVEMBER 2019 (MONDAY)

JASMINE HALL

1.30 PM – 4.30 PM

Sub Theme : Law and Islamic Law

NO

PRESENTER

TITLE

1

Mohd Hazwan Ismail

Nafkah Anak Tertunggak yang Difailkan di Mahkamah Syariah Pulau Pinang Tahun 2018

2


Muhammad Absor

Woman’s Leadership in Islamic Law Perspectives: Study on the Islamic Preachers’ Perspectives in Pekanbaru, Riau

3

Noor Afiqah Che Mustapa

Status Kelayakan Ahli Keluarga Terdekat Sebagai Pemudah Cara di Mahkamah Syariah bagi Kes OKU Pendengaran

4

1)   Muhammad Waritsul Firdaus Fahruddin

2)    Lu’luatulAwaliyah

The Distribution of Lampung Pepadun Customary Inheritance in the Islamic Legal Perspective

5

Zurul Iman Bin Zakaria

Tafsiran Peruntukan Kesalahan Bersekediaman Dalam Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991

6

Wan Roslili Binti Abdul Majid

Hak Pendidikan Kanak-Kanak Tanpa Kewarganegaraan:  Cabaran  Dan Langkah Penyelesaian

7

Zaini Nasohah

Keupayaan kanak-kanak untuk memberi keterangan di mahkamah syariah

8

Amir Fazlim bin Jusoh @ Yusoff

Transaksi Jual Beli Item Permainan Atas Talian Menurut Perspektif Syarak: Sorotan Literatur

9

Mona Jamal Abou Marzouq

نبذ التطرف الديني السياسي في ضوء فكر ومنهج سيد قطب


12 NOVEMBER 2019 (TUESDAY)

JASMINE  HALL 1

9.00 AM – 11.00 AM

NO

PRESENTER

TITLE

1


Nik Abdul Rahim bin Nik Abdul Ghani

Potensi Integrasi Zakat dan Wakaf dalam Pembinaan Model Takaful Mikro

2

Mat Noor Mat Zain

Kebaikan dan Kelemahan Kempen Utamakan Produk Muslim

3

Nurul Wafa’ binti Mohd Bohari

A Systematic Review of Evidence on the Role of Islamic Microfinancing in Promoting Financial Inclusion

4

Syahrul Anuar bin Ali

Mengapa Mikro Kredit Islam Tidak Mendapat Sambutan Dari Pekebun Kecil Sawit Persendiri?

5

Muhammad Nazir Alias

Penghasilan Vaksin yang Mengandungi Unsur Najis Menurut Perspektif Maqasid Syariah

6

Shahida Shahimi

Faktor Penyebab Penyisihan Sosial dalam Kalangan Masyarakat berdasarkan Sorotan Karya Sistematik


7

Azlin Alisa Ahmad

Risiko Penggunaan Barang Selain Emas Sebagai Aset Gadaian Dalam Pembiayaan Ar Rahnu

8

Noor Aishah Mohamad Hamdan

Establishment of Shariah Principles on Interest for Late Interim Payment for Construction Works


12 NOVEMBER 2019 (TUESDAY)

JASMINE HALL 3

9.00 AM – 11.00 AM

NO

PRESENTER

TITLE

1


Othman bin Sahalan

Mohd Daud Bakar: Satu Sorotan Biografi

2

Amir Fazlim Jusoh@Yusoff

The Development of Islamic Personal Financing in Malaysia

3

Abdul Halim bin Zulkifli

Fasakh dan Pelaksanaannya Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia

4

Norafni @ Farlina Rahim

Conceptualization of Spiritual Intelligence Quotient (SQ) to the Islamic Fintech Adoption

5

Mohammad Zaini Bin Yahaya

Urf Tijārī Sebagai Rujukan  Dalam Isu Muamalat Semasa

6

Ibnor Azli Ibrahim

Kesan Penyatuan Zon Waktu Asean Kepada +7 Terhadap Waktu Solat Di Malaysia

7

Che Maryam Ahmad


Kedudukan Wali Tahkim Menurut Fiqh Dan Undang-undang

8

Zamzuri Zakaria

Pemakaian Konsep Syariah Dalam Garis Panduan Bisnes Barangan Terpakai (Bundle)