powered by www.confbay.com

Important Dates (GMT +8:00)

  1. Abstract Deadline: 14 September 2020
  2. Abstract Acceptance Notification: 14 September 2020
  3. Full Paper Deadline: 14 October 2020
  4. Acceptance Notification: 14 October 2020
  5. Camera-ready Paper Deadline: 31 December 2020
  6. Early Bird Deadline: 10 October 2020
  7. Participant Registration Deadline: 20 October 2020
  8. Payment Deadline: 20 October 2020

Announcement

International Seminar on Syariah and Law 2020 (INSLA 2020)

27 & 28 Oktober 2020

SEMINAR ANTARABANGSA SYARIAH DAN
UNDANG-UNDANG 2020


INTERNATIONAL SEMINAR ON SYARIAH AND
LAW 2020 (INSLA 2020)
TEMA/THEME:

“HALA TUJU SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG MENDEPANI
PANDEMIK COVID-19”


TARIKH/ DATE:

27 & 28 Oktober 2020


Organised by:

FACULTY OF SYARIAH AND LAW,
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)


Theme


“HALA TUJU SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG MENDEPANI
PANDEMIK COVID-19”
SUBTHEME


The Secretariat of INSLA2020 invites papers that address issues of Syariah and laws relating to the following but not limited to:

a)    Syariah:

•    Isu-isu Syariah semasa/ Contemporary Syariah Issues
•    Usul Fiqh
•    Fiqh Ibadat
•    Fiqh Munakahat
•    Fiqh Jinayat
•    Fiqh Muamalat
•    Sistem Kewangan dan Perbankan Islam/ Islamic Banking and Finance System
•    Sistem Pasaran Modal Islam
•    Maqasid Syariah
•    Qawaid Fiqhiyyah
•    Fiqh Muqaran
•    Siyasah Syar’iyyah
•    Fatwa


b)    Laws:

•    Harmonisasi Syariah dan undang-undang / Harmonisation of Syariah and Law
•    Undang-undang Syariah undang-undang Perbandingan / Syariah and Comparative Law
•    Undang-undang, Moraliti dan Etika / Law, Moral and Ethic
•    Konflik Bidangkuasa / Conflict of Jurisdiction
•    Penyelesaian Pertikaian / Dispute Settlement
•    Hak Asasi Manusia / Human Rights
•    Keadilan dan Pentadbiran Keadilan / Justice and Administration of Justice
•    Teori Undang-undang dan Amalan / Theory and Practise of Law
•    Undang-undang dan Masyarakat / Law and Society
•    Isu-isu undang-undang Semasa / Contemporary Law Issues

c)    Lain-lain Bidang yang Berkaitan


c) Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Wilayah

d) Ekonomi Monetari, Kewangan dan Perbankan

e) Ekonomi Buruh dan Sumber Manusia

f) Ekonomi Sumber dan Alam Sekitar

g) Ekonomi Antarabangsa dan Perdagangan Antarabangsa

h) Ekonomi Pelancongan

i) Ekonomi Jenayah

j) Ekonomi Kesihatan

k) Ekonomi Pengangkutan

l) Ekonomi Maklumat

m) Isu-isu terkini dalam ekonomidan lain-lain.

Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE