powered by www.confbay.com

Important Dates (GMT +8:00)

  1. Abstract Deadline: 12 November 2023
  2. Abstract Acceptance Notification: 12 November 2023
  3. Full Paper Deadline: 16 November 2023
  4. Acceptance Notification: 17 November 2023
  5. Camera-ready Paper Deadline: 20 November 2023
  6. Early Bird Deadline: 30 September 2023

Announcement

PERKKS 23

Persidangan Kependudukan Kebangsaan 2023

The conference organizer cordially invites academics, practitioners, scholars, researchers, policy makers of any government to present their papers in PERKKS 23.


Papers should be submitted through online and will be blind reviewed by two reviewers. We are also welcome and highly encourage postgraduates students to present their research proposal or literature review or findings or issues in this conference.


Papers may address, but not restricted to, the main theme from any of the sub-themes as depicted in the website. Unlisted but related sub-topics are also acceptable.

PENDAFTARAN DAN PENGHANTARAN KERTAS KERJA

Untuk


 

Persidangan Kependudukan Kebangsaan 2023 (PERKKS 23)

21-22 November 2023

Pulse Grande Hotel, Putrajaya, Malaysia


LATAR BELAKANG

Menyedari akan kepentingan kependudukan dan kekeluargaan di Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) melalui agensinya Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) akan menganjurkan Persidangan Kependudukan Kebangsaan 2023 (PERKKS 23) pada 21 - 22 November 2023 (Selasa dan Rabu) bertempat di Pulse Grande Hotel, Putrajaya. Selain membincangkan isu semasa dan cabaran dinamik penduduk dan keluarga, penganjuran persidangan memberi peluang kepada para penyelidik untuk membentangkan hasil penyelidikan mereka serta mengusulkan cadangan penambahbaikan terhadap polisi dan dasar sedia ada.

Sejak tahun 2006, penganjuran persidangan kependudukan telah diadakan setiap tahun mengikut tema dan bidang penyelidikan yang ditentukan. Bagi penganjuran kali ini, tema yang telah dipilih untuk Persidangan Kependudukan Kebangsaan 2023 (PERKKS 23) ialah Ke Arah Penduduk dan Keluarga Yang Mampan, Membangun Malaysia MADANI. Enam (6) bidang utama akan diulas pada persidangan ini meliputi (i) Trend Kesuburan, Kematian dan Migrasi serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan dan Struktur Penduduk; (ii) Transisi Demografi dan Implikasinya Terhadap Kebajikan Sosial, Pasaran Buruh dan Dasar Awam; (iii) Isu Gender, Pemerkasaan Wanita dan Keluarga, Penjagaan Serta Pengabaian Kanak-kanak dan Warga Emas; (iv) Interaksi Penduduk dan Alam Sekitar, Kesan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Sumber Asli, Perubahan Iklim, dan Pembangunan Mampan; (v) Dasar dan Program Kependudukan dan Pembangunan, Merangkumi Perancangan Keluarga, Kesihatan Reproduktif, Pendidikan, dan Strategi Pengurangan Kemiskinan; dan (vi) Kaedah pengumpulan, Analisis dan Penyebaran Data Untuk Penyelidikan dan Dasar Berkaitan Kependudukan.OBJEKTIF

1.    Untuk mengupas dan membincangkan isu dan cabaran dinamik penduduk serta hubungkait dengan pembangunan negara;
2.    Untuk menyediakan platform bagi para akademik dan penyelidik untuk membentangkan hasil penyelidikan dalam bidang berkaitan kependudukan dan kekeluargaan serta menghasilkan usul-usul cadangan yang boleh diketengahkan; dan
3.    Untuk menghasilkan satu Deraf Resolusi Persidangan berkaitan isu kependudukan dan pembangunan dalam negara melalui perbincangan khas yang melibatkan pengubal dasar, pegawai kanan Kerajaan, wakil pihak Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC), pakar dan ahli akademik.


TEMA

“Penduduk dan Keluarga Mampan, Membangun Malaysia MADANI.”


SKOP ATAU BIDANG PERSIDANGAN

i.   Trend Kesuburan, Kematian dan Migrasi serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan dan Struktur Penduduk;
ii.  Transisi Demografi dan Implikasinya Terhadap Kebajikan Sosial, Pasaran Buruh dan Dasar Awam;
iii.  Isu Gender, Pemerkasaan Wanita dan Keluarga, Penjagaan serta Pengabaian Kanak-kanak dan Warga Emas;
iv.  Interaksi Penduduk dan Alam Sekitar, Kesan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Sumber Asli, Perubahan Iklim, dan Pembangunan Mampan;
v.  Dasar dan Program Kependudukan dan Pembangunan, Merangkumi Perancangan Keluarga, Kesihatan Reproduktif, Pendidikan, dan Strategi Pengurangan Kemiskinan; dan
vi. Kaedah pengumpulan, Analisis dan Penyebaran Data Untuk Penyelidikan dan Dasar Berkaitan Kependudukan.


PANDUAN PENGHANTARAN KERTAS KERJA

Arahan Khusus kepada Pengarang

1.    Margin - Manuskrip mesti berada dalam jarak satu, ukuran fon 12 di Times New Roman dan semua margin: 1.5 inci (kiri) dan 1 inci (atas, kanan dan bawah).
2.    Panjang - Manuskrip maksimum 15 halaman (termasuk rujukan, lampiran, jadual dan maklumat grafik).
3.    Jadual - mesti diletakkan sebagai sebahagian daripada teks. JANGAN melampirkan jadual di akhir manuskrip.
4.    Perisian - Manuskrip mesti dihantar dalam bentuk MS Word SAHAJA.
5.    Tajuk - Ditulis dengan huruf besar, bold, saiz 14 dan berpusat.
6.    Pengarang - Nama, alamat, e-mel dan nombor hubungan semua pengarang, fon 12, Times.
7.    Abstrak - antara 250-350 perkataan "Times New Roman" bersaiz 12.
8.    Kata kunci - tidak boleh lebih daripada LIMA kata kunci.
9.    Tajuk / sub-tajuk - Ditulis dengan huruf besar, bold, saiz 12 dan margin kiri.
10.    Jadual / Angka - tajuk jadual / gambar hendaklah ditulis di bahagian atas jadual / gambar. Times New Roman, huruf 12, bold, huruf kecil, berpusat.
11.    Rujukan - Harus ada di bahagian terakhir artikel (sebelum lampiran / lampiran), mengikut urutan abjad, mengikut gaya Persatuan Psikologi Amerika (APA).

Pautan untuk memuat turun kertas contoh - Muat turun Contoh Kertas


TARIKH PENTING

1.  Penghantaran Abstrak: 30 September 2023
2.  Penghantaran Kertas Kerja Penuh: 10 Oktober 2023


KAEDAH PEMBENTANGAN

Lisan (Oral) atau Poster
Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris


Peluang Penerbitan:

Penerbitan dalam Journal Berindeks

Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities
Penerbitan Buku (Chapter in Book)
Prosiding dengan e-ISSN


Sebarang pertanyaan dan urusan lanjut boleh hubungi:

Sekretariat Persidangan
Emel: sekretariat.perkks@gmail.com
Tel: +603 8890 3062
Tel Mudah-alih: +6017 – 732 1669, +6017 – 213 2785

Maklumat Lanjut: https://mprh.lppkn.gov.my/
Pendaftaran atas Talian: 
https://submit.confbay.com/conf/perkks23


DIANJURKAN OLEH


 
Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat


ANJURAN BERSAMA

Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Malaya (UM)


United Nations Population Fund (UNFPA)

DENGAN KERJASAMA

 
WMIT Group Sdn BhdREGISTRATION AND SUBMISSION NOTES

1. Registration and submission of abstract, poster, full paper/camera-ready must be done electronically through the online submission system.

2. For First time user, click on the "Registration" menu to create ConfBay Account, and proceed for conference registration by logging in the system. For existing ConfBay user, proceed Login.

3. You must enter a valid email address. All notification will be sent via registered email.

4. If you wish to make submission, please register as "Presenter".

5. Click on "Online Submission" menu to submit your full paper / manuscript, and follow the procedure.

6. Before you proceed to register online, please ensure readiness of the following necessary documents:-

a. For Student - Scanned Copy of Student ID
b. Manuscript - Abstract / Full Paper