powered by www.confbay.com

Important Dates (GMT +8:00)

  1. Abstract Deadline: 21 December 2020
  2. Abstract Acceptance Notification: 21 December 2020
  3. Full Paper Deadline: 21 December 2020
  4. Acceptance Notification: 5 January 2021
  5. Camera-ready Paper Deadline: 16 January 2021
  6. Payment Deadline: 10 January 2021

Announcement

Persidangan Kebangsaaan Ekonomi Malaysia Ke-15, 2020-2021

27 Januari 2021
PENGENALAN

Kejayaan sesebuah negara dalam era pasca-moden banyak dinilai melalui angka Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sebagai domain utama. Namun demikian, indikator ini memerlukan penilaian semula yang bersifat lebih komprehensif agar kesejahteraan rakyat di dalam negara dapat dicapai. Pengagihan kekayaan negara perlu diurus dan diagih dengan cara saksama dan adil supaya isu ketidaksamarataan pendapatan dalam kalangan rakyat dapat diminimakan. Melihat kepada hakikat ini, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah melancarkan Matlamat Pembangunan Mapan (SDGs) yang meliputi 17 domain utama yang ingin dicapai bagi negara-negara anggota. Salah satu domain utama ialah merapatkan jurang pendapatan di kalangan rakyat agar golongan yang berada tidak semakin kaya dan golongan miskin tidak semakin fakir. Beberapa aspek serta anjakan paradigma yang bersifat holistik, inklusif dan futuristik perlu diberi perhatian oleh seluruh golongan masyarakat. Ini adalah penting bagi masyarakat yang mengutamakan pembangunan lestari dan masyarakat yang berkualiti dari segi sikap, nilai-nilai murni dan mentaliti kelas pertama yang mempunyai idea dan gagasan pemikiran terkehadapan. Pada tahun 2020 ini telah menyaksikan berlakunya penularan Pandemik COVID-19 di seluruh dunia. COVID-19 ini telah memberikan impak negatif kepada ekonomi secara global. Oleh itu, bagi mengekang ekonomi dari terus merosot, kerajaan telah melaksanakan beberapa inisiatif ekonomi


Berdasarkan justifikasi tersebut, PERKEM Ke-15, 2020-2021 mengutarakan satu tema bersifat holistik, inklusif dan futuristik selari dengan hasrat pemimpin, pembuat dan pelaksana dasar dan setiap golongan masyarakat dengan tema ‘Ekonomi Humanistik’’ sebagai tema persidangan pada tahun ini. Antara isu serta fokus utama anjakan paradigma scenario masa kini yang perlu diberi perhatian adalah: (1) populasi yang lebih besar, tekanan ke atas sumber-sumber, alam sekitar dan bekalan makanan/ air; (2) Jangka hayat yang lebih panjang serta Implikasi terhadap persekitaran kerja, kos penjagaan kesihatan, keselamatan sosial dan lain-lain; (3) Anjakan dalam pekerjaan dan latihan merangkumi jangkaan penggunaan secara meluas sistem automatik sepenuhnya dan Kecerdasan Buatan, dengan implikasi terhadap keperluan pekerjaan pada masa hadapan; (4) Urbanisasi mega yang melibatkan penghijrahan berterusan desa-ke-bandar mewujudkan bandar mega, lebih banyak bandar akan beralih menjadi bandar 'pintar' (5) Perubahan iklim iaitu isu risiko pemanasan global dan kesannya terhadap pengeluaran makanan, bencana alam; (6) Peralihan kuasa ekonomi melibatkan negara Asia baharu muncul (China, India, Indonesia) mentakrifkan semula laluan perdagangan dan geopolitik; (7) Perkembangan pesat dunia Islam berkaitan perubahan secara dramatik dalam landskap agama global; dan (8) Kemajuan dalam sains dan teknologi iaitu penawaran penyelesaian yang lebih besar tetapi membawa cabaran seperti privasi dan keselamatan serta (9) Isu dan impak COVID-19 kepada ekonomi negara.


SUB-TEMA


Kesemua tema berikut meliputi konvensional dan perspektif Islam: 

a. COVID-19: Ekonomi dan Sosial

b. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030

c. Ekonomi Islam yang Holistik dan Syumul

d. Pembangunan Mapan dan Inklusif

e. Isu-Isu Terkini dan Masa Hadapan dalam EkonomiSasaran Peserta

Aspek yang akan menjadi fokus perbincangan persidangan merangkumi lima aspek penting yang menjadi tunjang seminar kali ini iaitu COVID-19: Ekonomi dan Sosial, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, Ekonomi Islam yang Holistik dan Syumul, Pembangunan Mapan dan Inklusif serta isu-isu terkini dan masa hadapan ekonomi. Bertunjangkan lima aspek penting tersebut, PERKEM KE-15, 2020-2021 meneruskan kelangsungan dengan menyediakan platform diskusi akademik dan intelektual kepada semua pihak termasuk para penyelidik, pentadbir, pelaksana dasar, pihak swasta dan semua pihak yang berminat untuk sama-sama berbincang dan berkongsi ilmu dalam memperkukuhkan lagi dasar dan program pembangunan negara.


Anugerah 


Peluang Penerbitan PERKEM 2020-2021


PENDAFTARAN & PENGHANTARAN KERTAS KERJA


English Version: http://tiny.cc/15thPERKEM


HUBUNGI KAMI:


Sekreteriat PERKEM 15, 2020-2021
Kluster Ekonomi dan Kewangan Islam (EKONIS)
Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari (SID)
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan

Tel. (Whatsapps only) : 6017-6551224  (Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, Pengerusi)
: 6011-57581743 (Cik Nurul Aida Razali, S/u Kerja)
Bahagian Kewangan : 6017-6795007 (Dr. Suhaili Alma’amun, Bendahari)
No. Faks.  : 603-8925 1821
Email        : perkem2020@gmail.coma) Ekonomi Islam

b) Muamalat dan Kewangan Islam

c) Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Wilayah

d) Ekonomi Monetari, Kewangan dan Perbankan

e) Ekonomi Buruh dan Sumber Manusia

f) Ekonomi Sumber dan Alam Sekitar

g) Ekonomi Antarabangsa dan Perdagangan Antarabangsa

h) Ekonomi Pelancongan

i) Ekonomi Jenayah

j) Ekonomi Kesihatan

k) Ekonomi Pengangkutan

l) Ekonomi Maklumat

m) Isu-isu terkini dalam ekonomidan lain-lain.

Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE