powered by www.confbay.com

Important Dates (GMT +8:00)

  1. Full Paper Deadline: 5 June 2013
  2. Acceptance Notification: 10 June 2013
  3. Participant Registration Deadline: 31 May 2013

Announcement

SILA PASTIKAN SETIAP PENGHANTARAN MAKALAH MEMPUNYAI

"KOD GERAN PENYELIDIKAN KPT"

seperti

FRGS/1/2013/TK0X/IP-ANM/04/X atau 800-RMI/ERGS X/3 (3X/2012)

dan nyatakan pada ruangan "Research Code"


MUAT TURUN JADUAL SESSI PEMBENTANGAN SHPKPT2013

 

UNDANGAN MAKALAH


SEMINAR HASIL PENYELIDIKAN Ke 3, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

 

Dalam usaha mendokumentasikan khazanah ilmu hasil daripada penyelidikan yang didanai oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan,Kementerian Pengajian Tinggi akan menganjurkan Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan 2013. Seminar tersebut akan menfokuskan hasil-hasil penyelidikan mengikut empat (4)  kluster bidang penyelidikan iaitu Sains Sosial dan Kemanusiaan, ICT, Teknologi dan Kejuruteraan, Sains Tulen dan Gunaan, serta Sains Kesihatan dan Perubatan. Sehubungan dengan itu, bagi meluaskan wadah perbahasan ini kepada pelbagai penemuan baru penyelidikan, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, KPT dengan kerjasama ahli Sidang Pengarang CREAM akan menganjurkan seminar tersebut.  Maklumat berkaitan Seminar tersebut adalah seperti  berikut:

 

BIDANG PENULISAN

Melibatkan empat (4) kluster bidang penyelidikan, iaitu:
Kluster 1: Sains Sosial dan Kemanusiaan
Kluster 2: ICT, Teknologi dan Kejuruteraan
Kluster 3: Sains Tulin dan Gunaan
Kluster 4: Sains Kesihatan dan Perubatan

 

PENGHANTARAN KERTAS KERJA

Kertas kerja penuh harus dihantar sebelum 31 May 2013. Hanya kertas kerja lengkap dan dihantar sebelum tarikh tersebut serta mengikut garispanduan sahaja yang akan dimasukkan dalam prosiding seminar.

Semua penghantaran Kertas Kerja perlu dibuat melalui "Online Submission" Sistem.

 

 

PELUANG PENERBITAN

Semua makalah yang di bentang akan dinilai dan disemak oleh Jawatankuasa Semakan Makalah. Makalah yang menepati standard jurnal yang berasaskan penulisan akademik yang bermutu serta mengandungi fakta dan hujahan yang jelas akan dipertimbangkan untuk penerbitan dalam jurnal CREAM, KPT.

 

 

FORMAT MAKALAH

Muatturun DISINI

 


SENARAI HOTEL

 

EDC-UUM SINTOK
Universiti Utara Malaysia, Sintok,
06010 Kedah Darul Aman, Malaysia
Tel: 04 928 8888

Standard Room                      RM 155.00 nett
ri Meranti Suites                   RM 400.00 nett
Sri Cemara Suites                  RM 500.00 nett

 

HOLIDAY VILLA CITY CENTRE ALOR SETAR
Lot 162,163, Jalan Tunku Ibrahim, Bandar Alor Star, Mukim Kota Star,
05000 Kedah Darul Aman, Malaysia
Tel: 04 734 9999
Email: reservation@holidayvillaalorstar.com.my

Superior Rooms                      RM 320.00 nett
Deluxe Room                          RM 390.00 nett
Prima Room                           RM 450.00 nett
Executive Suites                     RM 650.00 nett
Deluxe Suites                          RM 850.00 nett

 

THE UNIVERSITI INN
Universiti Utara Malaysia, Sintok,
06010 Kedah Darul Aman, Malaysia
Tel: 04 924 4545
Email: am_uttsb@yahoo.com

Standard Room                      RM 105.00 nett
Deluxe Room                          RM 130.00 nett
Family Room                          RM 175.00 nett

 

 

PENGANJUR SHP-KPT 2013


 

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)

 

 

 

 

Flag Counter