powered by www.confbay.com

Please Contact

Email: perkem2020@gmail.com

Phone: 017-6551224 / 011-57581743

Fax: 03-89251821

Address:

Sekreteriat PERKEM 15, 2020-2021
Kluster Ekonomi dan Kewangan Islam (EKONIS)
Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari (SID)
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan